Визия - HM Hotels & Management

Нашата дългосрочна визия е да бъдем компанията,която гости и инвеститори предпочитат. Всеки път, когато гост планира пътуване или инвеститор мисли за партньор или всеки път, когато някой си търси работа в хотелиерството, всички първо да се сетят за НМ Хотел мениджмънт.

Top