Управление на хотели - HM Hotels & Management

НМ Хотел мениджмънт предлага и решения за управление на хотели. От много ранен етап нашият търговски екип помага да се гарантира, че хотелът произвежда доход възможно най-бързо. Ние предлагаме ежедневна подкрепа от ключови експерти в управлението на приходите, онлайн дистрибуцията, продажбите, маркетинга, финансите, човешките ресурси и операциите.

Top