Нашите политики - HM Hotels & Management

НМ Хотел мениджмънт се ангажираме да се грижим за хората, нашето общество и планетата. Вярваме, че това е от съществено значение за успеха на бизнеса и нашата отговорност като граждани на този свят.

Top