Присъединяване В НМ Хотел мениджмънт - HM Hotels & Management

Ние вярваме, че успехът започва от нашата организация с най-голямото ни предимство: талантът ни. Едно от основните ни културни вярвания, „Ние сме много умове с един разум“ се основава на нашето уважение към индивидуалните различия, житейския опит и разнообразните виждания, работещи заедно, за да помогнем да направим незабравими преживявания за всички, които минават през нашите врати. За да позволим това да се случи, ние сме посветени на изграждането на екип от служители, които отразяват обществото, в което работим и живеем, и разнообразието на клиентите, които обслужваме. Нашите гости и талантът ни заслужават среда, в която се оценяват за това кой са. С нашата работна сила, водена от гласовете на хората, ние се стремим да създадем място, където всеки да може да изрази автентичността си, да използва възможностите, да взема решения и да разрешава конфликти. Разнообразието на служители в НМ Хотел мениджмънт обогатява нашите програми и практики, с което увеличаваме нашата сила и място на пазара. Ние разгръщаме ръцете си към вас и ви приканваме да се присъедините към нас.

Top