С мисъл за ХОРАТА - HM Hotels & Management

В НМ Хотел мениджмънт вярваме, че хората са в центъра на успешния бизнес за хотелиерството. Най-важният начин да бъдем отговорна компания е да имаме етични бизнес практики в основата на нашата култура. Нашите етични стандарти могат да се разглеждат всеки ден в начина, по който се отнасяме към всички наши заинтересовани страни – от клиенти и членове на екипа до доставчици и други бизнес партньори. Вярваме в осигуряването на значителна заетост, развиването на таланта на нашия екип и увеличаването на работоспособността на младите хора. Ние също така насърчаваме правата на човека, бизнес етиката и разнообразието в нашите хотели, нашата бизнес мрежа и веригата на доставки.

Top